Inici

Pere Soler, candidat del PSC a l'alcaldia de Sant Cugat

PRESENTACIÓ

Em dic Pere Soler Artalejo.

Llicenciat en Geografia, Història i Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, i post grau en Lideratge polític i gestió pública, amb estudis en Administració i Direcció d’Empresa (UB) i Ciències polítiques i sociologia (UNED).

Casat i pare de dos fills, compromès amb Sant Cugat i veí del centre.

Vinculació al teixit associatiu de la ciutat (Associació Veïnal Centre-Estació, AMPAs i Consells Escolars del CEIP Joan Maragall i l’IES Angeleta Ferrer) i soci de diverses entitats de caràcter cultural, he estat representant socialista en tots els consells de barri, i en diversos consells sectorials municipals.

Tècnic de l’AMB de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic (Anteriorment en les Àrees de Presidència, urbanisme i Planificació Estratègica). També he estat a Altres Sectors productius en els Àmbits privat (industrial químic i farmacèutic, logístic, transport i comerç internacional.

Regidor pel PSC des de 2011.

De gener a novembre de 2017 forma part de l’equip de Govern municipal, fruit d’un acord PDeCAT-Demòcrates i PSC, així com el consell de PROMUSA. Des de desembre 2014 sóc conseller comarcal del Vallès Occidental i portaveu del grup socialista des de 2015.

Actualment sóc primer secretari del PSC de Sant Cugat i portaveu del grup municipal.

ELS EIXOS PRINCIPALS DEL NOSTRE PROGRAMA

Igualtat

La igualtat és un dret fonamental de tothom i, per tant, un dret que compartim homes i dones. Sense igualtat no hi ha llibertat ni democràcia real. Les lleis actuals marquen que tothom som iguals davant la llei i prohibeixen qualsevol tipus de discriminació, però les dades objectives demostren, per desgràcia, que la realitat és ben diferent i que la discriminació masclista existeix en tots els sentits i en tots els àmbits: familiar, escolar, econòmic, laboral, mitjans de comunicació,... i que els valors del neoliberalisme patriarcal s’han fet forts en una part de la nostra societat. Des del socialisme treballem per un nou pacte social entre dones i homes basat en la igualtat d'oportunitats, la llibertat d'elecció i el respecte. Totes les nostre polítiques inclouen transversalment la visió de gènere i prioritzem la lluita contra la violència masclista i la discriminació laboral. Per nosaltres, garantir una vida lliure de violència vers les dones, les seves filles i fills, és un objectiu prioritari perquè no viurem en una democràcia plena mentre hi hagin dones amenaçades i insegures, mentre algunes d'aquestes dones acabin assassinades, i d’altres, comprades i explotades sexualment. I també prioritzem assolir la igualtat d'oportunitat en el treball (lluitar contra la bretxa salarial, sostre de vidre, segregació horitzontal, assetjament sexual...) per justícia social i perquè la dependència econòmica limita la llibertat de les dones i fomenta la seva opressió. Les dones només han avançat en drets amb governs liderats pel feminisme socialista, perquè sempre hem prioritzat la lluita contra la discriminació sexista real per sobre de tot, també de la guerra de banderes, incorporant la visió de gènere transversalment a totes les nostres polítiques. Nosaltres som el partit de l’esquerra feminista.

La seguretat

Els robatoris a Sant Cugat del Vallès han augmentat durant els primers nou mesos de l'any 2018. En cinc anys, aquest tipus de delicte ha augmentat un 113%. Aquestes dades converteixen Sant Cugat en un dels municipis de tot l'estat amb una proporció més elevada de robatoris. Una situació que als veïns i veïnes preocupa de manera exponencial i genera una sensació d’inseguretat que cal abordar. No existeixen mesures màgiques ni immediates. Els Socialistes entenem que la llibertat només és possible en una Societat que se senti segura i sense por. Treballarem en tres eixos per a garantir la Seguretat de les persones. Increment d'efectius personals i mitjans tècnic, reordenació i descentralització dels Serveis de policia municipal i l’aplicació de les noves tecnologies.

La Mobilitat

La mobilitat, l’accessibilitat i l’aparcament són tres elements que incideixen de forma directa en la millora de la competitivitat i en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, Sant Cugat no és una excepció en el conjunt del país i ha de donar resposta a la necessitat de més i millor mobilitat a la ciutat, però, al mateix temps, establint una millor comunicació del municipi en el context metropolità i en la resta del territori.

L'Habitatge

Una de les principals necessitats de les famílies i de les persones és l’habitatge. Aquest ha esdevingut un dels principals problemes a Sant Cugat provocant que moltes famílies i els nostres joves hagin de marxar als municipis propers per iniciar un projecte de vida. Durant els darrers anys l’habitatge no s'ha prioritzat i la situació d’emergència social ha anat incrementant. Els i les socialistes posem les polítiques d’habitatge entre les prioritats del nostre programa. L’habitatge és un dret i per tant l’hem de protegir posant-nos al costat d’aquells santcugatencs/ques més vulnerables i amb menor poder adquisitiu. Cal un redisseny de les polítiques del passat i una aposta decidida per incrementar el parc públic de lloguer que venim arrossegant històricament i pel qual cal un pla de xoc decidit instant paral·lelament a la Generalitat a exercir el lideratge públic que fins ara ha estat inexistent.

Ocupació

Per contribuir a la dinamització econòmica de Sant Cugat cal generar estratègies a través de l’impuls de l’estructura productiva i de la promoció de l’ocupabilitat dels sancugatencs i sancugatenques.
La promoció de l’ocupació digne i de qualitat per a tothom és un dels principals objectius a assolir. Els i les socialistes així ho hem demostrat durant l’any que hem ocupat la regidoria d’ocupació al govern municipal, treballant per avançar en una plena ocupació acompanyada d’una dignificació de les condicions laborals i del teixit de complicitats entre els diferents actors i/o agents (econòmics i socials) que conflueixen al nostre municipi.
Només podrem avançar en la lluita contra l’atur, en la millora de la cohesió social i en l’avenç cap a un nou model de desenvolupament, més just, digne i sostenible si ho fem entre tots i totes.
Cal continuar treballant per a la qualificació professional dels treballadors i treballadores, amb especial dedicació a les persones amb més risc d’atur: els joves, les dones i les persones més grans de 45 anys. Sense oblidar la inserció laboral de les persones en risc.
En aquest sentit, existeix al municipi una manca d’espais i mecanismes per a la diagnosi i el consens d’estratègies i propostes d’acció en el terreny del foment de l’ocupació, tant dins de l’Ajuntament com entre els agents socials, entitats i empreses de la ciutat.

La convivència

Els i les socialistes volem i treballarem per un Govern municipal de tothom, amb tothom i per a tothom. La plena ciutadania també suposa una política inclusiva, que uneixi la societat en la seva pluralitat i que, per tant, no abandoni ningú a la seva sort. No es tracta de ser paternalistes, sinó d’oferir eines i espais que permetin la inclusió de tothom en plena igualtat, malgrat les diferències inherents a la condició humana. Tanmateix, això cal fer-ho d’una manera holística, és a dir, que abasti moltes àrees de la nostra societat, com l’educació, la seguretat, la salut o la cultura. Sense aquesta visió general i transversal, és difícil poder assolir una societat realment justa i igualitària, que permeti una ciutadania implicada i amb capacitat d’igual decisió sobre els afers públics. Al mateix, temps, aquesta plena ciutadania no es pot donar sense igualtat. Una igualtat que només es pot assolir amb una bona redistribució de la riquesa que tendeixi a igualar les oportunitats de tothom i, per tant, que permeti el desenvolupament individual dels plans de vida que cadascú cerqui en plena llibertat.

QUINA CIUTAT VOLEM ?

  El PSC és dipositari d’uns valors que formen part de la tradició política de la Revolució Francesa i del Socialisme Democràtic: els valors de la llibertat, la igualtat i la solidaritat.

  Els i les socialistes pensem que una bona política ha de proporcionar una lògica explicativa a allò que es fa, ha d’assenyalar un objectiu a complir i dibuixar un camí de reformes per aconseguir-ho. Ha d’estar guiada, per tant, per uns valors que donen sentit a l’acció de la mateixa, configurant un relat sense el qual no hi ha POLÍTICA més enllà de les polítiques.

  Aquests són els valors que guien el nostre pensament i la nostra acció, i que es contraposen als privilegis, les desigualtats, i l’individualisme insolidari.

  Són aquests valors els que donen sentit al projecte que defensem i ens identifiquen com un actor diferenciat i amb perfil propi en la vida col·lectiva. Uns valors que tenen plena vigència i que ens serveixen per a formular, comunicar i aplicar la nostra acció política per tal de donar respostes als problemes de la gent.

EQUIP DE GOVERN PSC-SANT CUGAT

CANDIDATURA

La candidatura està lligada al ‘ventall professional, territorial i social’ de la ciutat, en aquest sentit, és una llista ‘diversa territorial i sectorialment’.

        1. Pere Soler
        2. Elena Villa
        3. José Gallardo
        4. Pilar Gorina
        5. Vicenç San Francisco
        6. Sandra Tirado
        7. Oscar Monge
        8. Aina Lasauca
        9. Alexis Garrido
        10. Margarita Vila
        11. Francesc Aguilà
        12. Dolores Sancha
        13. Paco López
        14. Rosa Masip
        15. Pablo Beceiro
        16. Esmeralda Pieroluvi
        17. Pere Soler
        18. Montse Olivan
        19. Joan López
        20. Dolores Pardo
        21. Josep Lluís Salazar
        22. Susanna Casta
        23. Àlex Torres
        24. Pau Pulido
        25. Maria Dolors Renau

Suplents

       1. Andrés Guisado
       2. Laura Sánchez
       3. Guillermo Vidal
       4. Maria Sansa
       5. Jordi Soler
       6. Montserrat Colldeforns

DIARI DE CAMPANYA AMB IMATGES

ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA

Aquí podreu trobar un petit recull d’imatges de l’acte de presentació de la candidatura del passat dia 3 de Maig al Celler cooperatiu de Sant Cugat.

Fotogaleria

CONTACTE

93.674.58.58

c/ Francesc Moragas 1-3

peresoler@santcugat.cat

Escriu-me !

Pere Soler – Eleccions municipals maig 2019 – Política de PrivadesaPolítica de Cookies